Subsidie energiebesparende maatregelen

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. In de afgelopen periode werd duidelijk dat woningeigenaren en verenigingen van eigenaars een stimulans nodig hebben om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. In het kader van het belastingplan 2016 is besloten tot een extra impuls van 100 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro beschikbaar … Meer lezenSubsidie energiebesparende maatregelen