Subsidie energiebesparende maatregelen

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. In de afgelopen periode werd duidelijk dat woningeigenaren en verenigingen van eigenaars een stimulans nodig hebben om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. In het kader van het belastingplan 2016 is besloten tot een extra impuls van 100 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro beschikbaar voor Woningeigenaren en VvE’s. Eigenaren-bewoners en VvE’s kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen wanneer zij ten minste twee energiebesparende maatregelen aanbrengen. Het betreft de volgende 5 isolatiemaatregelen:

  • dakisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 (m2 k/w); 
  • gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 (m2 k/w); bodem-en /of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 (m2 k/w); 
  • spouwmuur isolatie met Rd-waarde van minimaal 1,5 (m2 k/w); 
  • isolerend oftewel hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,2 (W/m2K) [maximaal: een lagere U-waarde betekent beter isolerend]

In onderstaande tabel is schematisch weergegeven aan welke voorwaarden per maatregel moet zijn voldaan om voor subsidie individuele eigenaar-bewoner in aanmerking te komen, met daarachter het subsidiebedrag per vierkante meter.

Voor subsidie op grond van VvE’s moet de minimale hoeveelheid vierkante meter worden vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het VvE-gebouw.

tabel met hoogte subsidie

Alleen wanneer voldaan is aan het hiervoor beschreven criterium van tenminste twee energiebesparende maatregelen komt de eigenaar-bewoner of VvE in aanmerking voor subsidie

Huiseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 bij de RVO subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie.

Voor de subsidie is 60 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie op de website van Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar kunt u ook een rekentool downloaden voor het berekenen van uw subsidie.

Glastechniek Friesland
Tussendiepen 62
9209 AE Drachten
M: 06 – 13095954 
E: info@glastechniekfriesland.nl
BTW nr NL856293040B01
KvK nr 65862856